Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Ortak Girişimler ve Özelleştirmeler

Şirketler Hukuku ile Birleşme ve Devralmalar büromuzun kuruluşundan beri ana uzmanlık alanlarından biri olmuştur ve Güner Hukuk Bürosu uzun yıllardır birçok önemli ulusal ve uluslararası projede yer almış olup, yerli ve yabancı, stratejik ve finansal yatırımcılara danışmanlık vermektedir. Ayrıca ofisimiz, Türkiye'nin en büyük özelleştirmelerinde görev almıştır.

Güner Hukuk Bürosu, şirketlerin hukuki incelemesi (legal due diligence), işlem belgelerinin hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesi de dahil, bir Birleşme ve Devralma işlemi kapsamında gerekebilecek tüm hukuki hizmetleri müvekkillerine sunmaktadır. Güner Hukuk Bürosu ayrıca yerli ve yabancı müvekkillerine birleşme, bölünme, kurumsal yapının yeniden oluşturulması ve kurumsal yönetim gibi tüm şirketler hukuku konularında ve günlük işleyişlerinde karşılaştıkları tüm hukuki sorunlarda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Güner Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı yatırımcılara gayrimenkul alanında kaliteli ve iş odaklı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Gayrimenkullerin konut olarak veya ticari amaçla alım, satım ve kiralanması, yapı plan belgelerine uyumun değerlendirilmesi, gayrimenkul yatırım şirketlerinin kurulması, büyük konut ve otel projelerine ilişkin yatırımlar da dahil gayrimenkullere ilişkin olarak çok çeşitli hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Uyuşmazlık Çözümü (Tahkim ve Dava Takibi)

Güner Hukuk Bürosu müvekkillerine uyuşmazlığın her aşamasında hızlı, esnek ve etkili hukuki hizmet sunan son derece deneyimli bir uyuşmazlık çözümü ekibine sahiptir.

Uyuşmazlık çözümü ekibimiz, uyuşmazlık çözümü yollarının her türüne ve tekniğine ilişkin hukuki hizmet vermekte olup, arabuluculuk ve uzlaşma süreçleri de dahil, müvekkillerimizi mahkeme ve diğer tüm resmi ve idari makamlar önünde temsil etmektedir.

Mahkeme süreçlerine ek olarak ekibimiz ayrıca tahkimde de son derece tecrübeli olup, yerli ve yabancı hakem heyetleri önünde müvekkillerimizi başarı ile temsil etmektedir.

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku ekibimiz, birleşme ve devralma işlemleri için Rekabet Kurumu onayının alınması, lisans, acentelik, franchise gibi sözleşmelere ilişkin Rekabet Hukuku görüşü verilmesi, Rekabet Kurumuna muafiyet başvurularının yapılması dahil Rekabet Hukukunun her alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ekibimiz ayrıca şirketlere Rekabet Hukuku eğitimleri de vermektedir.

Ofisimiz, birçok yüksek profilli müvekkili çeşitli rekabet davalarında, ön incelemelerde ve soruşturmalarda başarı ile temsil etmiştir.

İş Hukuku

Güner Hukuk Bürosu iş hukuku alanında son derece deneyimli avukatlara sahiptir.

Ekibimiz, üst düzey yöneticilerin iş sözleşmeleri de dahil her türlü iş sözleşmesinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve feshi ile şirket içi işyeri yönetmelikleri ve kılavuzlarının hazırlanması gibi bir çok İş Hukuku konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca ekibimiz, toplu işten çıkarmalar, iş sözleşmelerinin ikale yoluyla feshi ve işyeri reorganizasyonu/kapanışı süreçlerinde önemli tecrübeye sahiptir.

Ekibimiz hem işverenleri hem de çalışanları her türlü iş hukuku uyuşmazlığında temsil etmektedir.

Fikri Mülkiyet

Türkiye’nin fikri mülkiyet alanında önde gelen hukuk bürolarından biri olarak, telif hakları, marka, tasarım ve patent konularında uzmanlığımızı müvekkillerimize sunmaktayız.

Fikri mülkiyet alanındaki danışmanlık hizmetlerimize ek olarak, müvekkillerimize hukuki, cezai ve idari fikri mülkiyet yargılamalarında da destek olmaktayız.

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon alanındaki uzmanlığımız ile bağlantılı olarak, yüksek profilli ulusal ve uluslararası müvekkillerimize, televizyon programları ile ilgili fikri mülkiyet hakları, fikri mülkiyet haklarının ilgili Türk idari makamları nezdinde kaydı, fikri mülkiyet hak ihlalleri, lisans sözleşmeleri, fikri mülkiyet haklarının devri gibi birçok farklı alanda tavsiye vermekte ve onları temsil etmekteyiz.

Günümüzün teknoloji dünyasında fikri mülkiyet haklarının her geçen gün geliştiğinin farkında olarak, var olan uzmanlığımızı her bir teknolojik gelişmeye uygun olarak geliştirmekte ve müvekkillerimizin bize sunduğu en zor ve karmaşık konuları dahi başarı ile sonuçlandırmaktayız.

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT)

TMT sektörünün devleri olan müvekkil tabanımız ile TMT alanında birinci sınıf bir hukuk bürosu olmayı sürdürmekte ve düzenli olarak dünyanın en büyük TMT şirketlerine idari-düzenleyici hususlar da dahil her türlü TMT konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Uzmanlığımız hem Türk hukuku hem de Avrupa Birliği hukuku bakımından kişisel verilerin korunması, telekomünikasyon ve internet hukuku, yayıncılık mevzuatı, uydu hizmetleri, elektronik iletişim hizmetleri, korsanlık karşıtı düzenlemeler gibi TMT sektörünün çeşitli alanlarını kapsamaktadır.

Müvekkillerimizi Radyo Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi ilgili tüm idari ve düzenleyici kurumlar nezdinde başarı ile temsil etmekteyiz.

Türkiye'de TMT sektörünün uzmanları olarak güncel yasal gelişmeleri takip ederek TMT sektörüne ilişkin bilgimizi geliştirmekle yetinmeyip aynı zamanda hızla gelişen Türk TMT sektörünü ilgili Türk kurumları ile devam eden diyaloglarımız sayesinde şekillendirmeye de devam etmekteyiz.

Sermaye Piyasası Hukuk

Son derece tecrübeli ve nitelikli ekibimiz ile müvekkillerimize sermaye piyasası hukukunun her alanında tüm hizmetleri sağlamaktayız. Türk sermaye piyasaları gelişmeye devam ettikçe biz de kendimizi değişen düzenlemeler ve marketin iniş-çıkışlarla dolu değişken yapısına adapte ederek müvekkillerimizi başarı ile temsil etmekte ve en karmaşık konularda bile tavsiye vermekteyiz. Sermaye piyasalarının özü gereği değişken yapısına adapte olabilmek adına, yaratıcı ve kompleks finansal çözümler üretmekte ve hizmetlerimizi bir yatırımcının böylesine değişken bir ortamda duyacağı ihtiyaçlara göre sunmaktayız.

Bu doğrultuda müvekkillerimize şirketlerin birleşme devralmalarının sermaye piyasaları bakımından etki ve sonuçları, komisyonculuk sözleşmelerinin gözden geçirilmesi, türev işlemler ve çeşitli yerli ve yabancı şirketlerin zorunlu halka çağrı işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli konularda tavsiye vermekteyiz.

Banka ve Finans Hukuku

Günümüzün karmaşık finansal piyasalarında, ekibimiz en zor problemler için dahi yaratıcı çözümler üretmektedir. Hem borç verenlere hem de borç alanlara, her bir müvekkilin kendine özgü ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermekteyiz.

Önemli yerel ve uluslararası bankaları, finansal kurumları ve şirketleri önemli ulusal ve uluslararası projelerde temsil etmekteyiz. Son derece tecrübeli banka ve finans ekibimiz ile

 • • satın alma finansmanı,
 • • varlık finansmanı,
 • • İslami finansman,
 • • proje finansmanı,
 • • ticaret finansmanı,
 • • gayrimenkul finansmanı
 • • ürün finansmanı

dahil olmak üzere geniş çaplı bir hizmet sunmaktayız.

Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ciddi bir şekilde düzenlenmiş yapısı göz önüne alındığında, danışma ve tavsiye niteliğindeki hizmetlerimizin yanı sıra, müvekkillerimizi idari kurumlarla ilgili tüm konularda da temsil etmekte ve bu kurumlarla diyalogumuzu sürdürmekteyiz.

Proje Finansmanı ve Enerji

Uluslararası ve yerel proje finansmanlarını yapılandırma, işlem belgelerini hazırlama ve müzakere etmedeki uzun ve kapsamlı tecrübemizi ciddi bir kaynak ve bilgi ile birleştirerek, proje finansmanı ve enerji alanında oldukça geniş bir yelpazede hizmetler sunmaktayız.

Enerji ve finans sektörünün değişken ve gelgitli yapısını göz önüne alarak, her bir sektörün özelliklerine göre gerekenlere özgün bir yetenek ve tecrübe birleşimi ile cevap vermekteyiz. Son derece tecrübeli ekibimiz ile

 • • Petrol ve doğalgaz
 • • Elektrik
 • • Alt-yapı
 • • Madencilik
 • • Telekomünikasyon
 • • Kamu-Özel Ortaklıkları
 • • Ulaşım
 • • Su

dahil olmak üzere geniş çaplı bir hizmet sunmaktayız.