Amaçlarımız, değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda bilgi güvenliği bizim için birincil derecede önem arz etmektedir. 

 

İş sürekliliğimizi sağlamak, iş sürekliliğimizi sağlarken müvekkillerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer tüm iş ortaklarımıza ait bilgi varlıkları da dahil olmak üzere kendi bünyemizdeki tüm bilgi varlıklarına yönelik riskleri, etkin ve sistematik bir şekilde yönetebilmek, bu riskler sonucunda ortaya çıkabilecek zararları asgari düzeye indirebilmek amacıyla,

 

 • Güner Hukuk Bürosu, ISO 27001 standardının şartları çerçevesinde kurmuş olup, uygulamakta, sürdürmekte ve sürekli iyileştirmektedir.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat, sözleşme ve standartların gerekliliklerini yerine getirmekteyiz.
 • Bilgi varlıklarının ve Bilgi Sistemlerinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini faaliyetlerimizin her aşamasında dikkate almaktayız. Ortaya çıkması halinde bilgi güvenliği ihlallerini düzenli olarak takip etmekte, tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda ilgili risklerin minimize edilmesi için gerekli aksiyonları almaktayız.
 • Bilgi güvenliğine yönelik teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, sistem ve donanımımızı bu gelişmelerle piyasa gerekliliklerine ve mevzuata uyumlu olarak yenilemekte ve geliştirmekteyiz.
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusundaki farkındalığını arttırmak ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla düzenli eğitimler gerçekleştirmekteyiz ve çalışanlarımızın bu hususta kişisel gelişimlerini arttıracak şekilde onları desteklemekteyiz.
 • Çalışanlarımızı, görev ve sorumluluklarına uygun olarak yetkilendirilmekte ve çalışanlarımızın bilgiye erişimlerini yetkileri doğrultusunda sağlamaktayız.
 • Müvekkillerimizle yürüttüğümüz iş süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması, karşılıklı olarak güven ilişkisinin kurulması, hizmetin kalitesinin ve süreçlerin verimliliğinin arttırılması amacıyla ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımları zaman kaybetmeden temin etmekteyiz.
 • Tüm iş süreçlerimizin birbiri ile entegre ve verimli sonuçlar üretmesini sağlamaktayız.
 • Acil durumlar için farklı senaryolar ve planlar oluşturularak beklenmeyen durumlar için gerekli önlemleri almaktayız.
 • Bilgi güvenliği konusunda, müvekkillerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimizle gerek yasal düzenlemelere, gerekse evrensel piyasa standartlara uygun bir kuruluş olmayı amaçlamaktayız.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili geçerli gereksinimleri karşılamayı ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.