İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN UZATIMI (2930 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI)


4 Eylül 2020

4 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Eylül 2020 tarihli ve 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca işten çıkarma yasağı ve işverenin tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay daha uzatılmıştır.

Dolayısıyla, her türlü iş veya hizmet sözleşmesi İş Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında 17 Kasım 2020 tarihine kadar iş veya hizmet sözleşmeleri işverenler tarafından feshedilemeyecektir. Ancak, işverenin yine bu süreyi geçmemek üzere işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesi mümkün olacaktır.

Yukarıdaki notumuzla ilgili olarak bir sorunuz olması halinde bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.Saygılarımızla,
Güner Hukuk Bürosu