TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) ONAY AKTARIM TARİHİ ERTELENDİ


28 Ağustos 2020

4 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren "Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik"te ("Yönetmelik") esaslı değişiklikler yapılmış idi. Yönetmelik ile birlikte ticari elektronik ileti gönderimi yapmak isteyen hizmet sağlayıcıların Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine ("İYS") kaydolması ve alıcılara dair onayları İYS'ye aktarması zorunluluğu getirilmiştir.

Hizmet sağlayıcıların aldıkları e-ticari ileti onaylarını İYS'ye aktarması için öngörülen son tarih 31 Mayıs 2020 idi. Ancak, Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") 3 ay erteleme yetkisini kullanarak söz konusu tarihi 31 Ağustos 2020 olarak değiştirmişti.

Şimdi ise, 28 Ağustos 2020 tarih ve 31227 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile e-ticari ileti onaylarının İYS'ye yüklenmesi gereken son tarih 1 Aralık 2020 olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile bağlantılı olarak ticari ileti alıcılarının da İYS'ye kaydedilen kendilerine dair onayları 16 Ocak 2021 tarihine kadar kontrol etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, değişiklik ile Bakanlığa maddedeki tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak altı ay daha erteleme yetkisi tanınmıştır.

Yukarıdaki notumuzla ilgili olarak bir sorunuz olması halinde bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Güner Hukuk Bürosu