KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA


4 Ağustos 2020

Bilindiği üzere, 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne ayırmaya ilişkin sürelerin Cumhurbaşkanı tarafından 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabileceği düzenlenmiş ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin sürenin de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılabileceği belirtilmişti.

Bu kapsamda, 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de kısa çalışma ödeneği süresinin uzatımı hakkında 2810 Sayılı, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne ayırmaya dair süreler hakkında ise 2811 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayımlanmıştır.

1. Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı (2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı):

Daha önce, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla 1 (bir) ay uzatılmıştı. Bu kapsamda söz konusu 1 (bir) aylık süre,

- 30 Haziran 2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren,

- 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere başlamıştı.

2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ise belirtilen süreler 1 ay daha uzatılmıştır ve bu 1 aylık uzatma süresi yukarıda belirtilmiş olan ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlayacaktır. 

2. İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Sürelerinin Uzatımı (2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı):

Daha önce, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üç aylık işten çıkarma yasağının düzenlendiği İş Kanunu'nun Geçici 10. Maddesinin 1 ve 2. fıkralarında belirtilen süreler 1 (bir) ay uzatılmış ve söz konusu sürelerin bitiş tarihi 17 Ağustos 2020 olarak belirlenmişti. 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ise söz konusu sürelerin 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay daha, yani 17 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla, her türlü iş veya hizmet sözleşmesi İş Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında 17 Eylül 2020 tarihine kadar iş veya hizmet sözleşmeleri işverenler tarafından feshedilemeyecektir. Ancak, işverenin yine bu süreyi geçmemek üzere işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesi mümkün olacaktır.

Yukarıdaki notumuzla ilgili olarak bir sorunuz olması halinde bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Güner Hukuk Bürosu