KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA


31 Ağustos 2020

Bilindiği üzere, 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma ödeneğine ilişkin süreleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılabileceği belirtilmişti.

Bu kapsamda, 31 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de kısa çalışma ödeneği süresinin uzatımı hakkında 30 Ağustos 2020 tarihli ve 2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Daha önce, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 30 Temmuz 2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları taşımak kaydıyla 1'er (birer) ay uzatılmıştı. Bu kapsamda söz konusu 1 (bir) aylık süre,

- 30 Haziran 2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren,

- 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere başlamıştı.

Şimdi, 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirtilen süreler 2 (iki) ay daha uzatılmıştır ve bu 2 (iki) aylık uzatma süresi yukarıda belirtilmiş olan ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 1 (bir) aylık süreden sonra başlayacaktır. Buna göre yukarıda birinci durumda bahsi geçen işyerlerinde çalışanlar Ekim ayı sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinden faydalanacaklardır. İkinci durumda bahsi geçen işyerlerinde ise, kısa çalışma ödeneğinin sona erme süresi her işyeri için farklı olacaktır.

Yukarıdaki notumuzla ilgili olarak bir sorunuz olması halinde bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.


Saygılarımızla,
Güner Hukuk Bürosu