KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA


30 Haziran 2020

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706) ("2706 Sayılı Karar") ile 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707) ("2707 Sayılı Karar") 30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

   1.   Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. Maddesi ile geçici 23. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

- 2706 Sayılı Karar'ın yayım tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren,

- 2706 Sayılı Karar'ın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere,

1 (bir) ay uzatılmıştır.

   2.   İşten Çıkarma Yasağı Süre Uzatımı:

2707 Sayılı Karar ile üç aylık işten çıkarma yasağının düzenlendiği İş Kanunu'nun Geçici 10. Maddesinin 1 ve 2. fıkralarında belirtilen süreler 1 (bir) ay uzatılmıştır. Üç ay için getirilen yasak 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti, bu süre uzatımı ile yasağın bitiş tarihi 17 Ağustos 2020 olmuştur. Dolayısıyla, her türlü iş veya hizmet sözleşmesi İş Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında  bir ay daha feshedilemeyecek, fakat işçilerin yine bu süreyi geçmemek üzere işveren tarafından ücretsiz izne ayrılabilmesi mümkün olacaktır.

Yukarıdaki notumuzla ilgili olarak bir sorunuz olması halinde bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Güner Hukuk Bürosu