KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ HAKKINDA


27 Mart 2020

26 Mart 2020 tarihinde yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna Geçici Madde 23 eklenmiştir. Geçici Madde 23 uyarınca Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için öngörülen süreler düşürülmüştür. Bu doğrultuda, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün sigortalı olarak hizmet akdine tabi olarak çalışmış olan ve son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecektir. Böylece, daha önce 120 ve 600 gün olarak belirlen en bu süreler daha fazla işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını sağlamak için azaltılmıştır.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma koşullarını taşımayan işçiler ise, kısa çalışma süresini geçmemek üzere, son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.

Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde (ahlak ve iyiniyet kuralları) yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.

Cumhurbaşkanı başvuru tarihini 31 Aralık 2020'ye kadar uzatmaya ve maddede belirlenen günleri değiştirmeye yetkilidir.

Yukarıdaki notumuzla ilgili olarak bir sorunuz olması halinde bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Güner Hukuk Bürosu