KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA


27 Ekim 2020

A. Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması

26 Ekim 2020 tarihli ve 3134 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi 2 (iki) ay süre ile uzatılmıştır.

Daha önce, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları taşımak kaydıyla 1'er (birer) ay uzatılmıştı. Bu kapsamda söz konusu 1 (bir) aylık süre,

- 30 Haziran 2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren,
- 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere başlamıştı.

30 Ağustos 2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirtilen süreler 2 (iki) ay daha uzatılmıştı. Şimdi, 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirtilen süreler bir kez daha 2 (iki) ay daha uzatılmıştır. Bu 2 (iki) aylık uzatma süresi yukarıda belirtilmiş olan ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 (iki) aylık süreden sonra başlayacaktır. Buna göre yukarıda birinci durumda bahsi geçen işyerlerinde çalışanlar Aralık ayı sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinden faydalanacaklardır. İkinci durumda bahsi geçen işyerlerinde ise, kısa çalışma ödeneğinin sona erme süresi her işyeri için farklı olacaktır.

B. İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Sürelerinin Uzatılması

27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Ekim 2020 tarihli ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca işten çıkarma yasağı ve işverenin tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay daha uzatılmıştır.

Dolayısıyla, her türlü iş veya hizmet sözleşmesi İş Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında 17 Ocak 2020 tarihine kadar iş veya hizmet sözleşmeleri işverenler tarafından feshedilemeyecektir. Ancak, işverenin yine bu süreyi geçmemek üzere işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesi mümkün olacaktır.

Yukarıdaki notumuzla ilgili olarak bir sorunuz olması halinde bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.


Saygılarımızla,
Güner Hukuk Bürosu