COVID-19 SALGINI GEREKÇESİ İLE KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSU HAKKINDA


24 Mart 2020

18 Mart 2020 tarihinde Covid-19 salgını ile mücadele için Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde yer alan “Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınarak bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması” çerçevesinde İŞKUR Yönetim Kurulunca Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının 23 Mart 2020 tarihinden itibaren e-posta aracılığıyla alınmasına karar verilmiştir.

KISA ÇALIŞMA NEDİR?

Kısa çalışma haftalık çalışma süresinin azaltılması (en az üçte bir oranında) veya faaliyetin tamamen/kısmen (süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süre ile) durdurulması yöntemiyle uygulanabileceği gibi, işyerinin bir bölümünde veya tamamında gerçekleştirilebilir. Bunlar işverenin İŞKUR’a vereceği talep formunda belirtilecektir. Kısa çalışma uygulanacak işçi sayısı ve işçilerin bilgileri de yine İŞKUR’a bildirilir. Kısa çalışma ödeneği işçilere en fazla üç ay için verilir, bu süre Cumhurbaşkanı tarafından altı aya kadar uzatılabilir.

KİMLER YARARLANABİLİR?

İŞKUR, işverenin talebini kabul ettiğinde, bu işyerinde çalışan ve koşulları sağlayan işçilere; İŞKUR’ca, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, eksik çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. İşçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması iki koşula bağlanmıştır.

  • ▶ İşverenin kısa çalışma ödeneği başvurusu kabul görmelidir.
  • ▶ İşçilerin, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarına sahip olmaları, yani, SGK’de son 120 günü hizmet akdine tabi olmak kaydı ile son üç yıl içinde 600 prim günleri olmalıdır.

ÖDENEK VE İŞÇİ ALACAKLARI

  • ▶ İşçiler, son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazançlarının yüzde 60’ı kadar kısa çalışma ödeneği alabilecektir.
  • ▶ Kısa çalışma ödeneğinin tutarı brüt asgari ücretin yüzde 150’sini (4414,5 Türk Lirası) geçemeyecektir.
  • ▶ Ayrıca kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanacaktır. (Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmelik Madde 7/3)
  • ▶ Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı İş Kanunun (“İş Kanunu”) 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir. Bu süre boyunca işveren yarım ücret ödemekle yükümlüdür.

 

Yukarıdaki notumuzla ilgili olarak bir sorunuz olması halinde bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.
Saygılarımızla.
Güner Hukuk Bürosu