VERBİS'E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA


23 Haziran 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ("Kurul"), "Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne ("VERBİS") Kayıt Süresinin Uzatılması" hakkında 2020/482 sayılı kararı ("Karar") Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu Karara göre veri sorumlularının VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süreler aşağıda belirtilen tarihlere kadar uzatılmıştır: 
 
 
Veri Sorumlusu Son Tarih
  • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi
30.09.2020
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi
30.09.2020
  • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi
31.03.2021
  • Kamu kurum ve kuruluşu
31.03.2021
Karar ile Covid-19 pandemisinin kişisel veri envanterlerinin hazırlık süreci üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alınarak, veri sorumlularının süreci usulüne uygun şekilde yürütmesi için daha fazla zaman tanınmıştır.

Yukarıdaki notumuzla ilgili olarak herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. 
Saygılarımızla,
Güner Hukuk Bürosu